Huren, zo werkt het

Nieuw bij Infrarent?

Om te kunnen huren bij Infrarent dient u ingeschreven te worden. Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:

 

  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
  • Kopie identiteitsbewijs van de beslissingsbevoegde persoon die vermeldt staat op het uittreksel KvK
  • Briefpapier van uw firma

 

 

Borg

Onze machines en apparatuur zijn van de beste kwaliteit en van de beste merken. Dit betekent dat deze ook een grote waarde hebben. Helaas komt het wel eens voor dat wij de verhuurde goederen niet in dezelfde staat geretourneerd krijgen als dat wij ze uitgegeven hebben. U kunt begrijpen dat wij om deze reden borg vragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de te huren machine(s) of apparatuur.

 

Onze borgregels: De borg dient op onze rekening te staan voordat de goederen worden afgehaald. Restitutie van de borg zal per overschrijving plaatsvinden binnen 10 werkdagen na laatste factuurdatum, mits de goederen in goede staat (zonder schade, manco’s en schoon) retour zijn en met aftrek van eventuele openstaande facturen. Eventuele schade en/of manco’s zullen u achteraf worden doorberekend. De borg wordt uitsluitend gerestitueerd naar de bankrekening waar vandaan de borg is overgemaakt.

 

Zie voor meer informatie hierover onze Verhuurvoorwaarden.

Huurperiode

Zodra u bent ingeschreven bij Infrarent hebben wij van u een opdrachtbon nodig (conform de eisen van uw eigen administratie), zodat wij onverlet kunnen factureren. Voor ons moet u vermelden per wanneer u welke machine(s) en/of welke apparatuur u wilt huren en, indien u dat al kunt aangeven, voor hoelang. De huurperiode gaat in vanaf het moment dat de machine(s) en/of apparatuur bij ons worden opgehaald. Is dat na 15:00 uur dan wordt die dag niet berekend. Datzelfde geldt wanneer de gehuurde machine(s) en/of apparatuur voor 09:00 uur bij ons geretourneerd zijn.

 

 

Tarieven

Infrarent hanteert dag- en kalenderweekprijzen. Afhankelijk van de type machine of apparatuur is de kalenderweekprijs 3 of 4 keer de dagprijs. Er wordt achteraf gefactureerd van maandag tot en met vrijdag (een kalenderweek). Dat wil zeggen, dat u in de week na een kalenderweek de factuur ontvangt over de voorgaande week. Dit is van invloed op uw planning. Aan de hand van onderstaande voorbeelden maken wij duidelijk hoe Infrarent factureert.

 

Voorbeeldberekening

1 dag huren U betaalt 1x de dagprijs.
2 dagen huren U betaalt 2x de dagprijs.
3 dagen huren U betaalt 1x de kalenderweekprijs.
4 tot 5 dagen huren in 1 kalenderweek U betaalt 1x de kalenderweekprijs.
4 dagen huren verdeeld over 2 kalenderweken U huurt vanaf vrijdag 10:00 uur tot en met woensdag 14:00 uur in de volgende kalenderweek. Dit houdt in dat u twee facturen ontvangt. Eén factuur voor de vrijdag (is de dagprijs) en één factuur van maandag tot en met woensdag (is de kalenderweekprijs). De prijs voor deze gehele huurperiode is 1x de dagprijs en 1x de weekprijs.

 

Infrarent hanteert geen maandprijzen. U bent verplicht verzekeringspremie te betalen. Hierop kennen wij geen uitzonderingen. Om te voorkomen dat er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht dienen de goederen schoongemaakt geretourneerd te worden (u krijgt ze ook altijd schoon mee).

Heeft u vragen?
Vraag het Tijmen!

Algemene verhuurvoorwaarden

© Copyright Infrarent 2024    |    Designed by: RDG Design